Kindermusthaves
Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Kindermusthaves en het logo van kindermusthaves.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Kindermusthaves. Kindermusthaves behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.